Janakalyan offers you 22 types of saving with affordable rates. Please take a look at those rates and types below. You can search particular saving type and its rate at the top right search bar.

क्र. सं .विवरण ब्याजदर
नियमित मासिक बचत ७ %
ऐच्छिक बचत ४.५ %
दैनिक बचत ४.२५ %
बालबचत ७ %
वृद्धावस्था बचत ६ %
चाडपर्व बचत ७.५ %
आवधिक बचत २ बर्ष ८ %
आवधिक बचत १ बर्ष ७.७५ %
आवधिक बचत ६ महिना ७.५ %
१० आवधिक बचत ३ महिना ७.५ %
११ खुत्रुके बचत ५ .५ %
१२ जनकल्याण उपहार बचत ५ .५ %
१३ रेमिट्यान्स बचत ४.५ %
१४ लघुवित्त मासिक बचत ७ %
१५ लघुवित्त ऐच्छिक बचत ४ .५ %
१६ लघुवित्त केन्बद्चरीय कोष् बचत ४ .५ %
१७ घर निर्माण बचत ६ %
१८ जग्गा खरिद बचत६ %
१९ ल्यापटप बचत ६ %
२० बीमा प्रिमियम भुक्तानी बचत ६ %
२१ मोटरसाइकल बचत ६ %
२२ बोनस बचत ४ %