Janakalyan offers you 22 types of saving with affordable rates. Please take a look at those rates and types below. You can search particular saving type and its rate at the top right search bar.

क्र. सं .विवरण ब्याजदर
नियमित मासिक बचत 8%
ऐच्छिक बचत 6%
दैनिक बचत 5.75%
बालबचत 8.5%
वृद्धावस्था बचत 8%
चाडपर्व बचत 8.5%
आवधिक बचत २ बर्ष 10.35%
आवधिक बचत १ बर्ष 10.60%
आवधिक बचत ६ महिना 10.25%
१० आवधिक बचत ३ महिना 10.20%
११ खुत्रुके बचत 6.5%
१२ जनकल्याण उपहार बचत 7%
१३ रेमिट्यान्स बचत 6%
१४ लघुवित्त मासिक बचत 8%
१५ लघुवित्त ऐच्छिक बचत 6%
१६ लघुवित्त केन्बद्चरीय कोष् बचत 6%
१७ घर निर्माण बचत 7.5%
१८ जग्गा खरिद बचत7.5%
१९ ल्यापटप बचत 7.5%
२० बीमा प्रिमियम भुक्तानी बचत 7.5%
२१ मोटरसाइकल बचत 7.5%
२२ बोनस बचत 4.5%
२३आपतकालीन बचत 6.5%
२४ तिज बचत आवधिक बचत (१ बर्ष को लागि )10.30%